Asperger-historia.se

Aspergers syndrom (AS), asperger, eller högfungerande autism verkar ha funnits lika länge som mänsklig civilisation. replica watches sale Bara namnet är nytt. Historiska personer kan ha uppvisat tecken på det som idag kallas Aspergers syndrom.

Personerna på denna sida är sådana där asperger har argumenterats för. Observera: Jag påstår inte att nedanstående uppfyllde kriterier för någon diagnos på AS eller ens hade aspergerpersonlighet. fake hublot Jag påstår inte heller att artiklarna nedan hävdar det, bara att frågan har diskuterats.

Egentligen borde webbplatsen heta ungefär "Aspergerpersonhistoria", för enbart den aspekten av ämnet historia behandlas. omega replica sale Kopplingar till handikapp, funktionshinder, psykiatri, idéhistoria, kamp m.m. behandlas inte alls här, så där finns bra utrymme att skriva en uppsats eller avhandling (förutsatt att man själva har AS/HFA).


Hans Asperger, 1906–1980, Österrike, läkare
Mannen som 1944 väl beskrev ett antal barn med de karaktäriska kännetecknen. Fick på 1980-talet ge namn åt syndromet.
Gillberg. (1990). Hans Asperger - en "onåbar" person. Läkartidningen, nr 38, s.2973. * Argumenterar för AS.
Klin, Volkmar och Sparrow. (2000). Dottern Maria Asperger Felder skriver om faderns tecken på AS i förordet.
whonamedit.com Allmän biografi, inget om AS.
Hans Asperger

Henry Cavendish, 1731–1810, England, vetenskapsman
Oliver Sachs. Henry Cavendish: An early case of Asperger's syndrome?
neurodiversity.com: Henry Cavendish

Paul Cézanne, 1839–1906, Frankrike, målare
Anemone Cerridwen. Paul Cézanne: Possibly Autistic?

Thomas Edison, 1847–1931, USA, uppfinnare
"Thomas Edison is another one with classic signs of AS."

Albert Einstein, 1879–1955, Tyskland och USA, fysiker
Hazel Muir. Einstein and Newton showed signs of autism
A. Fölsing, Albert Einstein : en biografi, tryckt 1996 (bl.a. s. 22, 23 ,36 ,37)
Albert Einstein

Janet Frame, 1924–2004, Nya Zeeland, författare
Fick felaktigt diagnosen schizofreni. Här följer citat vilka istället pekar mot asperger, ur Frames självbiografi En ängel vid mitt bord :
"Vad i hela världen kunde jag göra för att förtjäna mitt levebröd och ändå leva som mig själv, som den jag visste att jag var." (s. 67)
Missförstod andras avsikter: "Jag insåg inte att alternativet till att åka hem var att bli intagen" (s. 70)
"Jag föredrog att skriva, att utforska fantasins värld, framför att beblanda mig med andra." (s. 87)
"jag trivdes med rutinerna" (s. 103)
Perception: "I Auckland var jag överkänslig för allt omkring mig – den ovanliga omgivningen och värmen, det eviga ljudet från cikador och gräshoppor, min första upplevelse av subtropiskt ljus" (s. 107)
"mycket rädd för att sitta och äta i det överfulla rummet, övervakad" ... (s. 150)
"med alla tankar stelnade, som alltid när någon annan var i närheten" (s. 159)
Janet Frame. (1984). En ängel vid mitt bord. Bonniers.
Artikel: Sarah Abrahamson. (2007). Did Janet Frame have high-functioning autism?

Glenn Gould, 1932–1982, Kanada, pianist
Musikaliskt underbarn som slog genom 1955 med en inspelning av Bachs Goldbergvariationer. Gould hade stora problem med sociala kontakter och var socialt avvikande under hela sitt liv. Han hade även perceptionsöverkänslighet, ovanligt kroppsspråk och höll monologer.
The Variations of Glenn Gould A Look at the Life and Career of a Brilliant Pianist

Patricia Highsmith, 1921–1995, USA, författare
Aspergeraktigheten tas upp i James (2006, s. 177-182).
Patricia Highsmith's secret life revealed * Inget explicit om AS, men relevant.

Vasily Kandinsky, 1866–1944, född i Ryssland, bildkonstnär
Allmän biografi och konst

Karl XII, 1682–1718, Sverige, kung
Hade Karl XII Aspergers syndrom?

Paul Klee, 1879–1940, född i Schweiz, bildkonstnär
Allmän biografi, ej AS
En tavla

Michelangelo Buonarroti, 1475–1564, nuvarande Italien, konstnär
New evidence that Michelangelo may have suffered from Aspergers disorder, or autism
Jeanie Lerche Davis. Did Michelangelo Have Autism? Aloof, Obsessed, Self-Absorbed -- Yet One of History's Greatest Artists
Michelangelo May Have Been Autistic
Michelangelo Buonarroti

Isaac Newton, 1642–1727, England, fysiker
Hazel Muir. Einstein and Newton showed signs of autism
Donald Clark. Newton lectured to empty rooms.

Allan Pettersson, 1911–1980, Sverige, tonsättare
Tanken att Allan Pettersson skulle haft mycket av det som idag kallas Aspergers syndrom, framfördes först av professor Christopher Gillberg i ett program i Sveriges Radio vintern 2009–2010.
I biografiskt material och uttalanden av P. kan man se en hel del som tyder på personlighet åt aspergerhållet.
Följande citat är hämtade från en avhandling av Barkefors (vilken inte nämner AS):
”en stormflod av tankar, visioner och utbrott” (s. 33)
”Pettersson blir en krumelur, en avvikare och sanningssägare” (s. 39)
”tystlåten” … ”tala praktiskt taget oavbrutet i flera timmar” (s. 39)
Blev inblandad i konflikter som han hanterade osmidigt och extremt envist. (s. 40-41)
P: ”Jag ser mig utifrån, objektivt, men det kan ni nog inte förstå.” (s. 44)
P: ”jag blev en liten fiolspelande enslig.” (s. 62)
”grannarna ville sätta in honom på uppfostringsanstalt” (s. 63)
P: "att jag på den tiden var inbunden och fårskallig, tjurskallig" (s. 95)
Laila Barkefors. (1995). Gallret och stjärnan: Allan Petterssons väg genom Barfotasånger till Symfoni.

Erik Satie, 1866–1925, Frankrike, kompositör
"Erik Satie, an eccentric loner"
Allmän webbplats, ej AS

Nicola Tesla, 1856–1943, dåvarande ungerska imperiet, uppfinnare
Did Famed Inventor Nicola Tesla Suffer from Asperger's Syndrome?
neurodiversity.com
Fitzgerald & Brendan O'Brien. Genius Genes ägnar ett kapitel åt att argumentera för att Tesla hade AS.

Alan Turing, 1912–1954, England, datalog m.m.
An Autistic Genius Saves the World: The Alan Turing Story
Link found between autism and hacking
James (2006), kapitel 17 handlar om Turing.
Andrew Hodges. (1992). Alan Turing: The Enigma. (Allmän biografi, ej AS)

Andy Warhol, 1928–1987, USA, konstnär
Andy Warhol may have been autistic
Brilliant minds linked to autism

Ludwig Wittgenstein, 1889–1951, född i Österrike, filosof
Kom från en mycket rik familj, men tre av hans fyra bröder begick självmord. W. var 1900-talets kanske mest genialiske filosof. Verkade i Cambridge, men bodde under en period även själv i en stuga i Norge.
Beskrivs i Gillberg (1997, s. 143-149).
Allmän biografi, ej AS
Ludwig Wittgenstein

William Butler Yeats, 1865–1939, Irland, diktare
Yeats possibly autistic - expert * Återigen enligt Fitzgerald (som ser autism även där andra inte ser det, ibland.)


Artiklar på www (som ej handlar om en enskild person)
Asperger's syndrome history
Famous people speculated to have been autistic
People who have, or might have Asperger Syndrome>
Kända personer med Aspergers och andra autistiska drag Påhittade, historiska och nutida personer. * Inga belägg. Läses med kritiskt sinne.
Michelle Fattig. Famous People with Aspergers Syndrome * Ännu en optimistisk lista. Men med vissa belägg.
Famous People with Aspergers syndrom.

Böcker (som ej handlar om en enskild person)
Christopher Gillberg. (1997). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: Normala, geniala, nördar?. Cura.
Ioan James. (2006). Asperger's Syndrome and High Achievement: Some Very Remarkable People. JKP.
Michael Fitzgerald & Brendan O'Brien. (2007). Genius Genes: How Asperger Talents changed the World.
Klin, Volkmar och Sparrow. (2000). Asperger syndrom. Guilford Publications.

Män och kvinnor i (asperger)historien
I historieskrivningen finns mest män, vilket slår genom starkt här. Skicka gärna referenser till webbsidor där det argumenteras för (inte bara påstås lösryckt) att särskilda historiska (nu döda) kvinnor haft AS eller uppvisat tecken på det!

Uppdaterad: 2010-04-02
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom IT-konsult auti AB